Nowa wersja Comarch ERP XL 2017.1 już dostępna!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu Comarch ERP XL w wersji 2017.1. W najnowszej wersji programu wprowadzono 220 nowości. Zmiany objęły każdy z obszarów systemu.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego, pozwalającego na zbieranie punktów uczestników programu z możliwością ich wymiany na towary lub budżet promocyjny oraz dodanie możliwości wprowadzenia planu budżetu projektu. Obszar produkcji został poszerzony m.in. o możliwość tworzenia procesów opartych o akcje związane z obsługą zlecenia produkcyjnego, a także o obsługę narzędziowni pozwalającej na ewidencję narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, rejestrowania ich zużycia oraz prac naprawczych. Obszar księgowości został rozbudowany m.in. o możliwość sprawdzenia statusu podatnika w podatku VAT.

Spośród wszystkich nowości w Comarch ERP XL 2017.1 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić:

LOGISTYKA

 • Wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego pozwalającego na:
 1. określanie uczestników programu lojalnościowego,
 2. naliczanie punktów lojalnościowych na wybranych dokumentach handlowych i ich korektach,
 3. przyznawanie uczestnikom programu punktów z rozliczonych dokumentów,
 4. naliczanie punktów z wykorzystaniem automatycznych akcji CRM,
 5. określanie katalogu nagród, wraz z możliwością zamawiania nagrody,
 6. odbieranie punktów lojalnościowych w postaci budżetów promocyjnych,
 7. prezentację ilości punktów zgormadzonych i odebranych przez uczestnika programu.
 • Dodanie Budżetu projektu pozwalającego na zbudowanie planu budżetu w postaci wielopoziomowego drzewa etapów, z możliwością wprowadzenia dla nich danych finansowych oraz rzeczowych.
 • Obsługę transportu towarów wrażliwych poprzez wysyłkę zgłoszeń na portal PUESC do systemu SENT.
 • Dodanie uwarunkowania naliczenia promocji od wcześniejszych transakcji kontrahenta lub od formy i konkretnego terminu płatności.
 • W zakresie kompensaty braków i nadwyżek inwentaryzacyjnych wprowadzenie możliwości sparowania stwierdzonych braków z uznanymi nadwyżkami oraz potwierdzenia pozycji jako rzeczywiste braki lub nadwyżki.
 • Umożliwienie podgląd niewykorzystanych limitów kredytowych na zamówieniach z poziomu katy kontrahenta.
 • Dalszy rozwój umów z pozycjami towarowymi w zakresie możliwości zawierania i rozliczania umów w walucie obcej oraz generowania dla umów sprzedażowych zamówień wewnętrznych i zakupu.
 • Wprowadzenie usprawnień w zakresie wiązania zasobów towarowych z rezerwacjami.
 • Rozwój funkcji „nieograniczony rabat Operatora” w zakresie poszerzenia obszaru określania procentowego rabatu o możliwość wyboru opcji „Brak ograniczenia” skutkującego prawem do ustalenia ceny transakcji na dowolnie niskim poziomie
 • Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla składów celnych.
 • Poszerzenie współpracy z Comarch WMS Magazynier, Comarch Mobile Sprzedaż czy Comarch ERP e-Sklep.
 • Dodanie możliwości pracy z drukarką fiskalną w trybie sieciowym.

PRODUKCJA

 • Rozbudowano funkcjonalność procesów w Produkcji o możliwość budowania procesów w oparciu o nowe akcje kluczowe związane z obsługą zlecenia produkcyjnego.
 • Wprowadzono całkowicie nowy obszar „Narzędziownia” pozwalający na:
 1. udostępnienie osobnej listy narzędzi (zasobów produkcyjnych oznaczonych jako narzędzia),
 2. możliwość rejestrowania wydań, zdań i likwidacji dla wielu narzędzi jednocześnie,
 3. zbiorczą prezentację zarejestrowanych w systemie wydań, zwrotów, zdań i likwidacji narzędzi z możliwością różnych sposobów filtrowania listy,
 4. możliwość rejestrowania zużycia narzędzi, a także raportowania tego zużycia (również w formie graficznej),
 5. możliwość automatycznego generowania zleceń serwisowych dla zużytych narzędzi oraz możliwość automatycznego rejestrowania dla nich przestojów,
 6. udostępnienie list wydanych dla danego zasobu lub pracownika narzędzi, a także historii użycia danego narzędzia, w ramach nowych zakładek na karcie zasobu produkcyjnego oraz na karcie pracownika.
 • Wprowadzono funkcjonalność, w której korekta wartościowa zakupu surowca wpływa na koszt wytworzenia wyrobu gotowego. W ramach tej funkcjonalności wprowadzono:
 1. nowe narzędzie do automatycznego wyszukiwania dokumentów ZP lub ZK, dla których występuje różnica pomiędzy kosztem dostawy składników, a wartością produktu, który został wytworzony z wymienionych składników,
 2. możliwość automatycznego generowania korekty wartościowej do dokumentów PW, powiązanych z ZP lub ZK, dla których występuje wymieniona różnica,
 3. nową funkcję służącą do jednoczesnego otwierania i zamykania dokumentów ZP/HPR.

KSIĘGOWOŚĆ

 • ​Dodanie możliwości sprawdzania statusu podatnika w podatku VAT.
 • Wprowadzenie paczek przelewów.
 • Umożliwienie dodawania kolumn na listach udostępnionych z poziomu okien: Plan kont/Obroty i salda,  Zapisy księgowe, Preliminarz, Rozrachunki, Kompensaty.
 • W obszarze kreator zestawień dokonano aktualizacji zestawień księgowych wchodzących w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 1 Ustawy o Rachunkowości, do składania, którego zobligowano tzw. "duże jednostki gospodarcze" oraz dodano zestawienia księgowe wchodzące w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 5 Ustawy o Rachunkowości, do składania którego zobligowano tzw. "małe jednostki gospodarcze".
 • Poszerzono funkcjonalność opisu analitycznego o możliwość definiowania opisu analitycznego oraz wzorców i wartości dla niego dla danego typu dokumentu, w danym centrum. Funkcjonalność ograniczona do typów dokumentów,  którym można przypisać Właściciela.
 • Wprowadzono obsługę wirtualnych rachunków bankowych ING przez WebService.
 • Dodano możliwość oznaczania na dokumencie, zatwierdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Wersja Comarch ERP XL 2017.1 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnymi, w szczególności z:

 • Comarch ERP XL MES 2017.1
 • Comarch Mobile 2017.5
 • Comarch WMS 2017.0.5
 • Comarch B2B 2017.3.XL
 • Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2017.3
 • Comarch DMS 2017.2
 • Comarch ERP e-Sklep 2017.2
 • Wszystko.pl
 • Comarch IBARD 4.0

Aktualności

11-08-2017 Nowa wersja Comarch e-Sklep 2017.5 już dostępna!

Sprawdź koniecznie! Nowa wersja Coma...

Czytaj dalej
11-08-2017 Nowa wersja Comarch ERP XL 2017.1 już dostępna!

Szanowni Państwo! Informujemy, że ud...

Czytaj dalej
11-08-2017 Nowa wersja Comarch Mobile 2017.5 już dostępna!

Miło Nam poinformować, że udostępnio...

Czytaj dalej
Projekt i wykonanie HEADSTORM.pl. | do góry